จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

รายชื่อวัด ที่ได้ถวายพระจักรพรรดิแล้ว

พวกเราเริ่มถวายพระจักรพรรดิในเดือน มิถุนายน 2010 ปี 2010 

วัดหัวลำโพง.
วัดภูเขาแก้ว (จ.อุบลราชธานี).
วัดมหาธาตุ.                   
วัดราชสิทธาราม, วัดพิชัยญาติ, วัดประยูรวงค์.
วัดปทุมวนาราม.
วัดไตรมิตร, วัดสัมพันธวงศ์.
วัดธาตุทอง.
บ้านอนุเสาวรีย์, บ้านสายลม.
วัดใต้, วัดมหาบุศย์, วัดยาง, วัดทองใน, วัดต้นไทรย์, วัดปากบ่อ, วัดขจรศิริ, วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร, วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม.
วัดแคนอก (จ.นนทบุรี).
วัดบึงบัว, วัดทองสัมฤทธิ์, วัดบำรุงรื่น, วัดสังฆราชา, วัดลาดกระบัง.
วัดยานนาวา, วัดสุทธิวราราม, วัดวรจรรยาวาส, วัดเรืองยศสุทธาราม.
วัดช่องลม, วัดคลองภูมิ, วัดด่าน, วัดปริวาศ, วัดทองบน, วัดบางโคล่นอก, วัดจันทร์นอก, วัดอินทร์บรรจง, วัดคลองใหม่.
วัดบางปลา (จ.สมุทรสาคร).
อ.หัวหิน : วัดไกลกังวล, วัดเขาสั่นทมธรรมาธิปไตย, วัดหนองแก, วัดห้วยมงคล, วัดหนองตะเภา.
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ, วัดดอกไม้, วัดบุคคโล.
วัดสุทัศนเทพวราราม.
วัดระฆังโฆสิตาราม.
วัดประเสริฐสุทธาวาส, วัดราษฎร์บูรณะ, วัดบางปะกอก, วัดแจงร้อน, วัดรวก, วัดบางพึง, วัดไพชยนต์พลเสพย์, วัดโปรดเกศเชษฐาราม, วัดอาษาสงคราม, วัดพญาปราบปัจจามิตร, วัดกลาง.
วัดวิเศษการ.
วัดเศวตฉัตรวรวิหาร, วัดบางน้ำชน, วัดสันติธรรมาราม, วัดสุทธาราม, วัดสุวรรณ, วัดทองเพลง, วัดอนงคารามวรวิหาร, วัดทองธรรมชาติวรวิหาร, วัดทองนพคุณ, วัดสวนพลู, วัดม่วงแค.
วัดพระเชตุพน.
วัดใหม่ช่องลม, วัดกันมาดุยาราม.
วัดชัยมงคล, วัดสระบัว, วัดชำนิหัตถการ (วัดสามง่าม), วัดเทพศิรินทราวาส, วัดพลับพลาชัย.
วัดเสมียนนารี.
วัดอุทัยธาราม.
วัดมหาพฤฒธาราม, วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร, วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส, วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร.
วัดคณิกาผล, วัดชัยชนะสงคราม, วัดราชบูรณราชวรวิหาร.
วัดตำหนักใต้, วัดชมภูเวก (จ.นนทบุรี).
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, วัดราชนัดดารามวรวิหาร, วัดเทพธิดารามวรวิหาร.
วัดแก้วแจ่มฟ้า, วัดสิตาราม.
วัดพระพิเรนทร์, วัดดิสานุการาม, วัดเทวีวรญาติ.
วัดไทร, วัดไผ่เงินโชตนาราม.
รังสิต จ.ปทุมธานี : วัดแสงสรรค์, วัดเขียนเขต, วัดเพิ่มทาน, วัดมูลจินดาราม, วัดกลางคลองสี่, วัดจันทรสุข.
------------------------------
พระปริยัติ 1 องค์ วัดหัวลำโพง
พระบอล 1 องค์ วัดราชสิทธาราม
ปี 2010 รวมถวายพระพุทธรูป (พระจักรพรรดิ์)  109 องค์ (104 วัด)  34 วัน
------------------------------
ปี 2011 ถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม
วัดนรนาถสุนทริการม, วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร.
วัดอินทรวิหาร, วัดใหม่อมตรส, วัดสามพระยาวรวิหาร,วัดเอี่ยมวรนุช, วัดสังเวชวิศยาราม.
วัดปรินายก, วัดตรีทศเทพ, วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดชนะสงคราม, วัดอรุณราชวราราม.
วัดพระยายัง, วัดบรมนิวาสราชลวรวิหาร, วัดดวงแข.
วัดบรมสถล (วัดดอน), วัดราชสิงขร, วัดลาดบัวขาว.
วัดกุนนทีรุทธาราม, วัดพรหมวงศาราม.
วัดจอมสุดาราม, วัดสุคันธารม, วัดอัมพวัน, วัดน้อยนพคุณ.
วัดดอนเมือง, วัดสีกัน, วัดเวฬุวนาราม, วัดเทพนิมิตต์, วัดพรหมรังษี, วัดสายอำพันธุ์เอมสาร, วัดคลองบ้านใหม่.
จ.อยุธยา : วัดเกาะแก้ว, วัดกล้วย, วัดพิชัยสงคราม, วัดสมณโกฎฐาราม, วัดประดู่ทรงธรรม, วัดใหญ่ชัยมงคล, วัดพนัญเชิงวรวิหาร, วัดราชประดิษฐาน, วัดวงษ์ฆ้อง, วัดกุฎีทอง.
จ.อยุธยา : วัดกษัตราธิราชวรวิหาร, วัดธรรมาราม, วัดท่าการ้อง, วัดพุทไธศวรรย์, วัดขุนพรหม, วัดนางกุย, วัดบางกะจะ, วัดโคกจินดาราม, วัดช้าง, วัดกลางคลองตะเคียน, วัดตึก, วัดหน้าพระเมรุ.
จ.อยุธยา : วัดมเหยงคณ์, วัดอโยธยา, วัดดุสิดาราม, วัดธรรมนิยม, วัดป้อมแก้ว, วัดกระแชง, วัดปากน้ำ, วัดหน้าต่างนอก, วัดหน้าต่างใน, วัดบ้านแดง, วัดบางปลาหมอ, วัดบ้านแพน.
วัดเบญจมบพิตร.
จ.นนทบุรี : วัดเทียนถวาย, วัดสะพานสูง, วัดโปรดเกษ, วัดป่าเลไลยก์, วัดอินทาราม, วัดตำหนักเหนือ, วัดเตย, วัดบางจาก, วัดกลางเกร็ด, วัดสนามเหนือ.
จ.อยุธยา : วัดไผ่ล้อม
จ.อยุธยา : วัดจอมเกต
อ.หัวหิน : วัดหัวหิน, วัดเขาเต่า, วัดเขาดิน, วัดพุทธไชโย, วัดมฤคทายวัน, วัดราษฎร์เจริญธรรม.
วัดบุปผาราม.
วัดเจษฎาราม, วัดตึกมหาชยาราม (จ.สมุทรสาคร).
อ.รังสิต จ.ปทุมธานี : วัดอัยยิการาม, วัดสมุหราษฎร์บำรุง, วัดลานนา, วัดนาบุญ.
จ.อ่างทอง : วัดต้นสน, วัดอ่างทองวรวิหาร, วัดสนามชัย, วัดชัยมงคล, วัดโล่ห์สุทธาวาส, วัดท้ายย่าน, วัดไผ่ล้อม (อ.เมือง), วัดไทรย์, วัดอรัญญิกาวาส, วัดจันทรังษี.
จ.อ่างทอง : วัดท่าตลาด, วัดขุนอินทรประมูล, วัดเกาะ, วัดศีลขันธาราม, วัดจันทราราม, วัดจันทร์, วัดไตรรัตนาราม, วัดทางพระ, วัดท่าอิฐ, วัดไผ่ล้อม (อ.ศาลาแดง).
วัดพุทธบูชา, วัดหลวงพ่อโอภาสี, วัดยายร่ม.
วัดสามัคคีศรัทธาราม (วัดโกรกกรากใน), วัดโกรกกราก (จ.สมุทรสาคร).
จ.ชลบุรี: วัดเขาบางทราย, วัดช่องลม, วัดโพธิ์, วัดน้อย, วัดราษฎร์บำรุง, วัดนอก, วัดเครือวัลย์, วัดใหญ่อินทาราม.
อ.ชะอำ: วัดชะอำ.
อ.หัวหิน: วัดเขาตะเกียบ.
------------------------------
พระMax 1 องค์ วัดเบญจมบพิตร
พระนพดล 1 องค์ วัดไผ่ล้อม
 ปี 2011 รวมถวายพระพุทธรูป (พระจักรพรรดิ์)  126 องค์ ( 126 วัด)  26 วัน
12 มิย.2011 ไว้ที่กุฏิวัดบุปผาราม 1 องค์
------------------------------

ปี 2012
จ.สมุทรสาคร: วัดบางกระดี่, วัดสุธรรมวดี, วัดพรหมรังษี.
วัดธรรมมงคล.
จ.นนทบุรี : วัดบ่อ.
วัดลาดพร้าว.
วัดสุนทรธรรมทาน.
จ.ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว : วัดสหธรรมทรรศน์, วัดบัวแก้วเกษร, วัดบ่อเงิน.
วัดโสมนัสราชวรวิหาร.
วัดไผ่ตัน.
วัดธรรมาภิรตาราม.
วัดสร้อยทองพระอารามหลวง.
วัดบางโพโอมาวาส, วัดเวตวันธรรมาวาส.
จ.นนทบุรี : วัดบางพูดนอก.
วัดประชาระบือธรรม.
วัดใหม่ทองเสน.
วัดแก้วฟ้าจุฬามณี.
วัดภาษี.
วัดจันทร์สโมสร
จ.สระบุรี: วัดถ้ำมงกุฏ, วัดเขาวง, วัดซับบอน, วัดม่วงฝ้าย, วัดดอยหินปูน, วัดหนองสุทธะ, วัดบ้านน้อย, วัดใหม่สุวรรณโณ, วัดหนองโป่ง, วัดหนองคล้า.
วัดประดู่ทรงธรรมาธิปัตย์.
วัดอภัยทายาราม.
วัดมงกุฏกษัตริยาราม.
อ.หัวหิน :  วัดสุขสำราญ, วัดบุษยะบรรพต, สำนักสงฆ์ภูธาราวาส, วัดวิเวกสันติธรรม, วัดคิรีวงศาราม.
วัดมหรรณพาราม.
วัดราชผาติการาม.
วัดราชาธิวาส.
จ.นนทบุรี : วัดบางพูดใน, วัดกู้.
อ.ชะอำ: วัดเนรัญชราราม, วัดไทรย้อย, อ.หัวหิน : วัดบ่อฝ้าย, อ.ชะอำ: วัดโพธิ์สุวรรณ, วัดห้วยทรายใต้, วัดบัวขวัญ.
วัดศรีเอี่ยม.
อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี : วัดกุฏิ, วัดกาจับศรัทธาธรรม, อ.ท่ายาง: วัดสหธรรมีการาม, อ.ชะอำ : วัดไตรรัตนเจริญผล, วัดนิคมวชิราราม.
วัดบางนาใน.
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ: วัดหนามแดง, วัดราษฎร์บูรณะ (วัดบางปลา), วัดราษฎร์นิยมธรรม, อ.เมือง : วัดราษฎร์บำรุง (ตาเจี่ย).
วัดลุ่มเจริญศรัทธา, วัดจันทร์ใน.
วัดบางนานอก, (ครบลำดับที่ 300).
วัดคลองเตยใน, วัดคลองเตยนอก.
อ.บางละมุง ต.นาเกลือ พัทยา : วัดโพธิสัมพันธ์, วัดหนองใหญ่, ต.หนองปรือ : วัดธรรมสามัคคี.
วัดผ่องพลอยวิริยาราม, วัดโยธินประดิษฐ์.
วัดด่านสำโรง.
วัดหิรัญรูจีวรวิหาร, วัดใหญ่ศรีสุพรรณ, วัดบางไส้ไก่.
วัดปากน้ำนนทบุรี.
จ.นนทบุรี: วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร, วัดพลับพลา, วัดฝาง.
วัดประชาศรัทธาธรรม (เสาหิน), วัดมัชฌันติการาม, วัดเลียบราษฎร์บำรุง.
วัดประดิษฐาราม (วัดมอญ), วัดสังข์กระจายวรวิหาร, วัดหงษ์รัตนารามราชวรวิหาร, วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร.
วัดอมรินทรารามวรวิหาร.
วัดใหม่พิเรนทร์, วัดโมลีโลกยาราม.
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ : วัดกิ่งแก้ว, วัดบางพลีใหญ่ใน.
วัดชิโนรสาราม, วัดครุฑ, วัดอัมพวา.
วัดดิษหงสาราม (มักกะสัน).
วัดนาคกลางวรวิหาร, วัดเครือวัลย์, วัดพระยาทำ.
วัดสะพานพระโขนง.
วัดดงมูลเหล็ก, วัดลครทำ, วัดสิงห์ไกรสร (วัดช่องลม), วัดยางสุทธาราม.
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์, วัดน้อยนอก (จ.นนทบุรี).
------------------------------
ปี 2012 รวมถวายพระพุทธรูป (พระจักรพรรดิ์)  106 องค์ ( 106 วัด)  51 วัน
------------------------------
รวมตั้งแต่ต้น จนครบสิ้นปี 2012 ถวายแล้วทั้งสิ้น 341 องค์ (336 วัด) ใช้เวลารวม 111 วัน